KEM BODY LIVY’S VÀNG

90.000

❤️❤️???????????? ???????????????? ????????????????’???? ???????????????? ????????????????????????
✔️Tʜᴀ̂́ᴍ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀɴʜ
✔️Mᴜ̀ɪ ᴛʜᴏ̛ᴍ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴅᴇ̂̃ ᴄʜɪ̣ᴜ
✔️Mᴀ́ᴛ ʟᴀ̣ɴʜ, ᴋᴏ ʙᴇ̂́ᴛ ʀɪ́ᴛ
✔️Kʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̉ɴɢ , ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̀ɴ ᴅᴀ
✔️ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴏʀᴛɪᴄᴏɪᴅ ɢᴀ̂ʏ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴅᴀ ✔
️CÔNG DỤNG:
✌Dᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ᴅᴀ
✌Dᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ
✌️Gɪᴀ̉ᴍ ᴍᴏ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ đᴇɴ sᴀ̣ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅᴀ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴍᴏ̛̀ ᴠᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ sᴀᴜ sɪɴʜ
✌️Vᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ sᴇ̃ ᴛʜᴀ̂́ᴍ sᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ɢɪᴜ́ᴘ ᴅᴀ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴍᴇ̂̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴍɪ̣ɴ
Đi bơi thoải mái luôn ,Chính hãng nha :))

còn 11 hàng

Mã: 8850094077776 Danh mục:
0905543786