KEM BODY LIVY’S VÀNG

  90.000

  ❤️❤️𝐊𝐄𝐌 𝐁𝐎𝐃𝐘 𝐋𝐈𝐕𝐘’𝐒 𝐓𝐇𝐀𝐈 𝐋𝐀𝐍💕💕💕
  ✔️Tʜᴀ̂́ᴍ ᴄᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀɴʜ
  ✔️Mᴜ̀ɪ ᴛʜᴏ̛ᴍ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴅᴇ̂̃ ᴄʜɪ̣ᴜ
  ✔️Mᴀ́ᴛ ʟᴀ̣ɴʜ, ᴋᴏ ʙᴇ̂́ᴛ ʀɪ́ᴛ
  ✔️Kʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̉ɴɢ , ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̀ɴ ᴅᴀ
  ✔️ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴏʀᴛɪᴄᴏɪᴅ ɢᴀ̂ʏ ʜᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴅᴀ ✔
  ️CÔNG DỤNG:
  ✌Dᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴀ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ᴅᴀ
  ✌Dᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ
  ✌️Gɪᴀ̉ᴍ ᴍᴏ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ đᴇɴ sᴀ̣ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅᴀ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴍᴏ̛̀ ᴠᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ sᴀᴜ sɪɴʜ
  ✌️Vᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ sᴇ̃ ᴛʜᴀ̂́ᴍ sᴀ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ɢɪᴜ́ᴘ ᴅᴀ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴍᴇ̂̀ᴍ ᴠᴀ̀ ᴍɪ̣ɴ
  Đi bơi thoải mái luôn ,Chính hãng nha :))

  còn 26 hàng

  Mã: 8850094077776 Danh mục: